Instrumentov
Ensembles
Genres
Skladateljev
Izvajalci

Partiture $2.00

Originalno

Calm the Tempests of My Heart. Elizabeth Alexander. A Cappella sheet music. Beginning.

Prevod

Pomiri nevihtne My Heart. Elizabeth Alexander. Cappella note. Začetek.

Originalno

Calm the Tempests of My Heart. An invocation asking for peace within one's own heart. Composed by Elizabeth Alexander. For 2, 3, or 4-part chorus a cappella. Anthems, Chorale, Sacred, Christian, Classical. Easy. Choral Score. Duration 2 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-114-00. Danish philosopher and theologian Soren Kirkegaard suffered from melancholy â“ now known as depression â“ for most of his life. Â So it is not surprising that many his writings focused on what he called "inwardness," a realm completely separate from one's outward demeanor or actions. Â His unceasing search for authenticity in his faith and stillness in his heart is reflected in this chorale's elegant simplicity. Technical notes. Composed to be easily adapted to the vocal forces as hand, this publication includes 2, 3, and 4-part voicings of varying difficulties, suitable for treble, bass or mixed choir, or for congregational singing. It may be repeated as desired in worship settings or processionals. Composer's note. This song was inspired by both spiritual and practical needs. Conductor Joyce Harding was looking for a meditative choral response which could be sung at all of her church services during Lent â“ but the composition of the choir was apt to change week to week, depending on members' availability. For this reason, Calm the Tempests of My Heart was conceived with performance flexibility in mind. I crafted 2-part, 3-part, and 4-part voicings, so that it could be sung by a variety of high voice, low voice and mixed voice ensembles. Far from a rote exercise in arranging, this project gave me the chance to fashion a different character for each voicing, revealing different facets of Kierkegaard's timeless prayer. Commissioned by American Composers Forum's Faith Partners Program. Themes. Brokenness, Faith & Doubt, Grief & Loss, Peace.

Prevod

Pomiri nevihtne My Heart. Molitev prosi za mir v lastnem srcu. Ki ga sestavljajo Elizabeth Alexander. Za 2, 3 ali 4-del refrena cappella. Himne, korala, Sacred, Christian, Classical. Easy. Zborovska Ocena. Trajanje 2 minuti. Izdala pomorščak Press. SF.SEA-114-00. Danski filozof in teolog Soren Kirkegaard utrpela melanholično A je sedaj znan kot depresija A za večino svojega življenja. Â je Torej ni presenetljivo, da mnogi njegovi spisi osredotočen na tisto, kar je poimenoval Suština, realm popolnoma ločena od lastnega pasivno obnašanje ali ukrepov. A je njegovo nenehno iskanje pristnosti v svoji veri in tišine v srcu odraža v ta korala je elegantno preprostost. Tehnične opombe. V sestavi, ki se zlahka prilagodi na pevskih sil, kot pa ta publikacija vključuje 2, 3 in 4-delna voicings o različnih težavah, ki so primerne za potrojili, bas in mešani zbor, ali za kongregacije petje. To se lahko ponovi po želji v nastavitvah čaščenja ali processionals. Opomba skladateljev. Ta pesem je navdihnila obeh duhovnih in praktičnih potreb. Dirigent Joyce Harding iskal meditativno zborovsko odgovor, ki bi lahko pela na vse svoje cerkvene službe v postnem času â , ampak sestava zbor je bil takšen, da spremenite teden za tednom, odvisno od razpoložljivosti članov. Iz tega razloga, Pomiri nevihtne My Heart je bil zasnovan s prilagodljivostjo uspešnosti v mislih. I zvijača 2-delna, 3-delna, in 4-delna voicings, tako da bi ga lahko peli z različnimi visokim glasom, nizek glas in mešanih govornih ansambli. Daleč od Rote vaje pri organizaciji, ta projekt mi je dal priložnost, da se moda drugačen značaj za vsako zvenečnost, ki razkrivajo različne vidike Kierkegaard je brezčasno molitvi. Ki jo je Faith Partnerji programa ameriška skladateljev foruma. Teme. Pretrtosti, Faith.
Najnovejše zahteve