Instrumentov
Ensembles
Genres
Skladateljev
Izvajalci

Partiture $5.99

Originalno

A BACH DUET FOR WOODWINDS. Joe Procopio. Bassoon sheet music. Clarinet sheet music. Flute sheet music. Oboe sheet music. Saxophone sheet music. Advanced.

Prevod

BACH DUET ZA WOODWINDS. Joe Procopio. Fagot note. Klarinet note. Flavta note. Oboa note. Saksofon note. Napredno.

Originalno

A BACH DUET FOR WOODWINDS composed by Joe Procopio. For Flute,Oboe,Clarinet,Bassoon,Saxophone,Woodwind Quartet,Woodwind Ensemble. Baroque Period. Advanced Intermediate. Score,Set of Parts. Published by JoeCopio Music LLC. S0.54397. BACH DUET FOR ALL WOODWINDS From J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb arranged By Joe ProcopioThis arrangement of music may be performed by any or all of the following instruments either as a duet, quartet, choir or in any combination as an ensemble. FLUTE I - FLUTE II PICCOLO I - PICCOLO IIOBOE I - OBOE II Bb CLARINET I - Bb CLARINET II Bb TENOR SAX I - Bb TENOR SAX II Eb ALTO SAX I - Eb ALTO SAX IIEb CLARINET I - Eb CLARINET IIEB BARITONE SAXOPHONE I - Eb BARITONE SAX IIBASSOON I - BASSOON IIThis arrangement by Joe Procopio from J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb for all woodwinds is special in many ways. Firstly, it fills the need for finding and performing the very best in music. In addition, it is also importantly unique because it may be performed by a variety of musicians. For example, the arrangement in for Flute may be performed with ANY of the woodwind instruments above. You may mix and match any woodwind instrument with any other woodwind instrument as a duet, quartet, or larger group depending on what woodwind instruments are available. What’s more, each of the woodwind instruments may be combined with any other of the woodwind instruments to be played either as a duet or in any combination desired. To be sure, this work may be performed anywhere, anytime with any group of woodwind musicians. Quality and readiness of performance with the various musicians on hand add to the many attributes this music already has enhancing its inherent genuine global appeal. This is critical because teachers, students and musicians worldwide are constantly seeking music of the highest quality that can be skillfully presented to the public while having, at the same time, built-in qualities both pleasing to the listener and the performer alike. Bach’s melodies have stood the test of time and are, without question, internationally popular. That also makes these arrangements truly worthy of attention. I personally have had great success with this work in many major concerts including its premier performance using a Flute Choir at a Civic Center Concert held in Syracuse, NY before several thousand people who triumphed the young musicians with a standing ovation. At the time, I had set this music to a Jazz arrangement which is available as THE BACH JAZZ SONATA by Joe Procopio. The melody by J.S. Bach used in this work is taken from the Bach-Gesellschaft Ausgabe Band 9 and 1 Kammermusik BWV 1031- known as the complete works of Johann Sebastian Bach which was published in 46 volumes from 1851-1899. A single volume was issued in 1926. The last surviving editor of the series died in 1928, and these volumes are now public domain worldwide. They are also held in acclaim because there are no articulation or expression marks in the Gesellshaft. Therefore, the articulation and expression marks written in these arrangements by the arranger are suggestions only. Musicians may perform the works in any manner best suited to the betterment of their own performance. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Prevod

BACH DUET ZA WOODWINDS sestavljajo Joe Procópio. Za flavto, oboo, klarinet, fagot, saksofon, pihalnega kvarteta, pihalnega ansambla. Baroku. Napredno Intermediate. Ocena, sklop delov. Izdala JoeCopio Music LLC. S0.54397. BACH DUET ZA VSE WOODWINDS Od J.S. . Violin Sonata II v Eb urejen By Joe ProcopioThis dogovoru glasbe lahko opravlja katero koli ali vse od naslednjih instrumentov bodisi kot duet, kvartet, zbor ali v kateri koli kombinaciji kot ansambel. FLAVTA I - FLAVTA II PICCOLO I - PICCOLO IIOBOE I - OBOA II Bb KLARINET I - Bb KLARINET II Bb TENOR SAX I - Bb TENOR SAX II Eb ALTO SAX I - Eb ALTO SAX IIEb KLARINET I - Eb KLARINET IIEB bariton saksofon I - Eb . Violin Sonata II v Eb za vse woodwinds je poseben v več pogledih. Prvič, zapolnjuje potrebo po iskanju in opravljanju najboljše v glasbi. Poleg tega je tudi pomembno je edinstvena, saj se lahko izvede na različne glasbenike. Na primer, lahko dogovor v za flavto treba izvesti s katero koli od instrumentov, pihalni zgoraj. Morda boste premeša in se ujemajo vsak instrument pihala z nobenim drugim instrumentom pihalni kot duet, kvartet, ali večje skupine, odvisno od tega, kaj pihalni instrumenti so na voljo. Še več, vsaka od instrumentov pihalnega se lahko kombinira s katero koli drugo izmed instrumentov, pihala bo igral bodisi kot duetu ali v kateri koli kombinaciji želeno. Da ne bo pomote, to delo lahko opravi kjerkoli in kadarkoli s katero koli skupino pihalnih glasbenikov. Kakovost in pripravljenost uspešnosti z različnimi glasbeniki na strani dodati v mnogih atributov, ta glasba je že okrepila svojo inherentno pristnega svetovnega pritožbo. To je ključnega pomena, saj učitelji, učenci in glasbeniki po vsem svetu so nenehno iščejo glasbe najvišje kakovosti, ki se lahko spretno predstavljeno javnosti, medtem ko ima ob istem času, vgrajeni lastnosti tako prijeten na poslušalca in uprizoritvenih podobni. Melodije Bachovih so prestal preskus časa in so, brez dvoma, mednarodno priljubljeni. Da si tudi ti dogovori zares vreden pozornosti. Osebno sem imel velik uspeh pri tem delu v mnogih velikih koncertov, vključno z njegovo delovanje premier uporabo Flute zbor na Civic Center Koncert je potekal v Syracuse, NY pred več tisoč ljudi, ki so uspešni tudi na mlade glasbenike s stoječimi ovacijami. V času, ko sem nastavljen to glasbo v dogovoru Jazz, ki je na voljo kot ZA BACH JAZZ Sonata Joe Procópio. Melodija, ki J.S. . Enotni volumen je bil izdan leta 1926. Zadnji preživeli Urednik zbirke je umrl leta 1928, in te količine so zdaj v javni rabi po vsem svetu. So potekala tudi v pohvalah, ker ni artikulacijske ali izraz znamke v Gesellshaft. Zato, artikulacijo in izraz oznake, ki jih je organizator napisal v teh postopkih, so le predlogi. Glasbeniki lahko opravlja dela v kateri koli način, kar je najboljše za pospeševanje njihovega lastnega delovanja. Digitalni tisk je mogoče natisniti glasba voljo stanja kadarkoli in kjerkoli. Samo nakup, tiskanje in predvajanje. Oglejte si vašo spletno note doma, v šoli, na delu ali kjerkoli imate računalnik, povezan z internetom. Uporabite naš iPad aplikacijo za ogled digitalnega note na poti. Z digitalnim tiskom lahko natisnete svoje digitalne not takoj po nakupu, ali počakati, dokler njegova priročno. In naša namestitev programske opreme je enostavno - vam bomo vodil skozi preproste korake, da poskrbite, da imate Adobe Flash Player, Adobe AIR in ponjave aplikacij Music Plus AIR.