Instrumentov
Ensembles
Genres
Skladateljev
Izvajalci

Partiture $1.95

Originalno

God moves in a mysterious way. Benjamin Britten. Choir sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Prevod

God moves in a mysterious way. Benjamin Britten. Zbor note. Organski Spremljava note.

Originalno

God moves in a mysterious way. from Saint Nicolas SATB and Organ. Composed by Benjamin Britten. 1913-1976. For Choral, Organ Accompaniment. SATB. Boosey & Hawkes Sacred Choral. 8 pages. Boosey & Hawkes #M051482504. Published by Boosey & Hawkes. HL.48021285. ISBN 1458471594. 6.75x10.5 inches. Text. Eric Crozier. Publisher. Boosey & Hawkes. Difficulty level. Saint Nicolas. note the name has no 'H' in it. was written for the centenary of Lancing College in Sussex, the independent secondary boarding school on the south coast of England which Peter Pears had attended in his teens. It has a vast chapel intended by its founder, Revd Nathaniel Woodard, as the cathedral for all the schools of his extensive foundation known collectively as 'Woodard' schools. St. Nicolas is famous for many legendary miracles and for being the original 'Santa Claus'. Crozier's libretto is designed to tell the story of his life, to recount some of his most celebrated acts and to give the audience. congregation the opportunity of joining in two beautiful hymns at key moments. 'All people that on earth do dwell' and 'God moves in a mysterious way his wonders to perform'. The narration is all done by the choir, though the tenor sings first-person narratives as well in his role as the mature Nicolas. The young Nicolas is sung by a boy in movement II. There is a dramatic moment at the end of this movement when the boy's voice does a tumble and the tenor proclaims in the voice of Nicolas as a young man. 'God be glorified'. The third movement is an accompanied recitative in which the soloist sings of Nicolas devoting himself to God through the agonies and torment of the many distractions and temptations of life. His faith wins through and he sings a final touching phrase. 'and Love was satisfied'. The sea whips up a storm in the next movement. 'He journeys to Palestine'. It threatens to overturn the ship and drown everyone on board. There is wailing from the sopranos and altos of the semi-chorus and agonised calls from the tenors and basses to 'man the pumps'. Finally, Nicolas begs God to let the storm cease and offers thanks for their safe delivery. Britten creates a palpable sense of relief in the final pages. In the fifth movement, 'Nicolas comes to Myra and is chosen Bishop', the choir sings chorale-like phrases welcoming him as their new Bishop. They go through his ceremonial dressing with all the accoutrements of his office, the mitre, crozier. nice pun on the librettist's name. , robe and ring. An energetic chorus 'Serve the faith and spurn his enemies' leads to the first great hymn - a wonderfully climactic moment. Britten's arrangement is suitably uplifting. The final movement tells of Nicolas' death and the work ends with the other great hymn. 'God moves in a mysterious way'. This work demonstrates to me Britten's generosity of spirit and his natural feeling for enriching the repertoire at all levels of attainment. What a gift. Duration. 50 minutes. Paul Spicer, Lichfield, 2011.

Prevod

God moves in a mysterious way. from Saint Nicolas SATB and Organ. Ki ga sestavljajo Brittna. 1913-1976. Za zborovsko, orgle spremljavo. SATB. Boosey. 8 strani. Boosey & Hawkes #M051482504. Izdala Boosey. HL.48021285. ISBN 1458471594. 6.75x10.5 cm. Besedilo. Eric Crozier. Založba. Boosey. Težavnost. Saint Nicolas. Upoštevajte, ime nima "H" v njem. je bila napisana za stoletnice Lancing College v Sussexu, neodvisni srednji šoli za vkrcanje na južni obali Anglije, ki je Peter Hruške obiskovala v svojih najstniških letih. Ima veliko kapelo njen ustanovitelj, Revd Nathaniel Woodard, namenjen kot katedrale za vse šole njegovega obsežnega ustanovitve znani kot "Woodard 'šolah. St Nicolas je znan po številnih legendarnih čudežev in za to, da originalni "Božiček". Crozier je libreto je zasnovan tako, da pripovedujejo zgodbo svojega življenja, da pripovedujejo nekaj njegovih najslavnejših dejanja in dati občinstvu. Kongregacija možnost, pridružil v dveh lepih hvalnic v ključnih trenutkih. "Vsi ljudje, ki ne živijo na zemlji" in "Bog premika na skrivnosten način njegove čudeže opravljajo". Pripoved je vse narejeno z zborom, čeprav tenor poje prvoosebne pripovedi kot tudi v vlogi zrelega Nicolas. Mladi Nicolas je zapela fanta v gibanju II. Je dramatičen trenutek ob koncu tega gibanja, ko je fant glas pa sušilni in tenor razglaša na glas Nicolas kot mladenič. "Se je Bog poveličan". Tretji stavek je priložen recitativ, v katerem solist poje Nicolas da se posveti Bogu skozi agonij in muke v številnih motečih dejavnikov in skušnjavah življenja. Njegova vera zmaga skozi in poje končno ganljivo frazo. "Ljubezen in je bil zadovoljen". Morski biči se nevihta v naslednjem gibanju. "On je potovanjih v Palestino". Obstaja nevarnost, da ovržejo ladjo in se utopi vse na krovu. Tam je jok iz The Sopranos in Altos v polfinalu refren in Obupen klice iz tenorji in basi, da "človeku črpalke". Končno, Nicolas prosi Boga, da naj preneha nevihta in ponuja zahvalil za njihovo varno dostavo. Britten ustvarja otipljiv občutek olajšanja pri končnih straneh. V petem gibanja, "Nicolas gre za Myra in je izbran za škofa", zbor poje-korala kot fraze, ga pozdravljajo kot njihovi novi škof. Gredo skozi njegovo obredno oblačenje z vsemi accoutrements iz njegovega urada, je mitre, Crozier. Lepo pun na ime libretist je. , robe and ring. An energetic chorus 'Serve the faith and spurn his enemies' leads to the first great hymn - a wonderfully climactic moment. Britten's arrangement is suitably uplifting. The final movement tells of Nicolas' death and the work ends with the other great hymn. 'God moves in a mysterious way'. This work demonstrates to me Britten's generosity of spirit and his natural feeling for enriching the repertoire at all levels of attainment. What a gift. Trajanje. 50 minut. Paul Spicer, Lichfield 2011.
Najnovejše zahteve