Instrumentov
Ensembles
Genres
Skladateljev
Izvajalci

Partiture $2.00

Originalno

Love at Home SSA. Alto Voice sheet music. Soprano Voice sheet music. Intermediate.

Prevod

Ljubezen na domu ZSV. Alto Voice note. Soprano Voice note. Vmesna.

Originalno

Love at Home SSA composed by John H. McNaughton. Arranged by Cydney Olson Van Duker. For Soprano Voice, Alto Voice, Choir - other voicings. Sacred. Intermediate. Published by Cydney Olson Van Duker. S0.15017. "2.00 for 2 copies. In this SSA arrangement of John McNaughtonâs ""Love at Home"" the time signature has been changed to 3. 4 from the traditional 4. 4 to give the hymn a more lively feeling. The 1st Sopranos have the melody in verses 1 and 2 with the 2nd Sopranos and Altos harmonizing. Verse 3 is begun with the 2nd Sopranos singing the melody, the Altos harmonizing and the 1st Sopranos Ohh-ing an obligato. The chorus is rich and full with the 1st Sopranos taking over the melody again. The ending brings in a bit from each verse and ends reverently and quietly. LDS President, David O. McKay said, âœThe home is the first and most effective place for children to learn the lessons of lifeâ Nothing can take the place of home in rearing and teaching children, and no other success can compensate for failure in the home. â This hymn celebrates the blessings of having âœlove at homeâ. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Prevod

Ljubezen na domu SSA sestavljajo John H. McNaughton. Uredil Cydney Olson Van Duker. For Soprano Voice, Alto Voice, Choir - other voicings. Sacred. Vmesna. Izdala Cydney Olson Van Duker. S0.15017. 2,00 za 2 izvodih. In this SSA arrangement of John McNaughtonâs ""Love at Home"" the time signature has been changed to 3. 4 iz tradicionalne 4. 4. dati himna bolj živahen občutek. 1. Sopranos ima melodijo v verzih 1 in 2 z 2. Sopranovi in ​​Altos uskladitvi. Verz 3 je začel z 2. Sopranos poje melodijo, se Altos uskladitvijo in 1. Sopranos Ohh-ing obligato. Refren je bogata in polna s 1. Sopranos spet prevzel melodijo. Konec prinaša nekaj od vsakega verza in konča spoštljivo in tiho. LDS predsednik, David O. McKay je dejal, âœThe dom je prvi in ​​najbolj učinkovito mesto za otroke, da se naučijo lekcije lifeâ Nič ne more nadomestiti doma v rejo in poučevanje otrok, noben drug uspeh more nadomestiti izpada na domu. â Ta himna praznuje blagoslove ob âœlove na homeâ. Digitalni tisk je mogoče natisniti glasba voljo stanja kadarkoli in kjerkoli. Samo nakup, tiskanje in predvajanje. Oglejte si vašo spletno note doma, v šoli, na delu ali kjerkoli imate računalnik, povezan z internetom. Uporabite naš iPad aplikacijo za ogled digitalnega note na poti. Z digitalnim tiskom lahko natisnete svoje digitalne not takoj po nakupu, ali počakati, dokler njegova priročno. In naša namestitev programske opreme je enostavno - vam bomo vodil skozi preproste korake, da poskrbite, da imate Adobe Flash Player, Adobe AIR in ponjave aplikacij Music Plus AIR.
Najnovejše zahteve